[[nl]]Dameshoed kopen? 8 Tips.[[en]] Hatshopping? 8 Tips.

[[nl]] Zoekt u een dameshoed voor een gelegenheid zoals een bruiloft, tea-party, paardenrace of feest? Lees dan de volgende tips en/of kom langs in onze winkel om vrijblijvend te kijken en te passen. Hier zijn meer dan 200 hoeden en fascinators aanwezig, die ook in iedere denkbare kleur op maat gemaakt kunnen worden.[[en]]Are you searching for a hat or fascinator for a special occasion like a wedding, tea-party, racing fashion or an other party? Please read the following tips and/or visit our shop to lookat and try our hats. We have more than 200 hats and fascinators in stock, and they can be made in every possible colour and size.

[[nl]]Tips:[[en]]Tips:

[[nl]]1-Wat voor type bent u? Sportief, elegant, rustig of opvallend? Zoek een hoed die bij u type past en u zal zich prettig voelen als u hem draagt.[[en]]1-What kind of style do you have?Sporty, elegant, calm or striking? Search for a hat that fits your type and you will feel comfortable with it.

[[nl]]2- Wat is uw rol in de bijzondere gelegenheid? Bent u gewoon gast of heeft u een positie waarin u mag opvallen. De kleur en de maat van uw hoed of fascinator kan hiervan afhankelijk zijn.[[en]]2- What kind of role do you have in this occasion?Are you just a guest or are you in a position to stand out? The colour and the size of your hat or fascinator will depend on it.

[[nl]]3-Is de gelegenheid binnen of buiten?Hoe groter de rand van uw hoed hoe gevoeliger voor wind.Is er veel zon dan beschermt een grote rand uw gezicht.[[en]]3-Is it an outdoor occasion or inside?The wider the brim the more sensitive to wind. With a lot of sun a large brim will protect your face.

[[nl]]4-Wat is uw hoofdmaat? U kan zelf de omtrek van uw hoofd meten door een meetlint rond het hoofd te leggen boven uw wenkbrauwen en boven uw oren. Een medium maat voor een vrouw is 57cm.[[en]]4-What is the size of your head? You can measure your own head by placing the tape around your head above your ears and eyebrows. A medium size for a lady is 57cm/22,4inch.

[[nl]]5-Hoe zit uw haar die dag?In overleg kan uw hoed of fascinator een hoedenelastiek, kammetje of diadeem krijgen. Net wat u het prettigst vindt.[[en]]5-How do you wear your hair that day?We can add a elastic band, a comb or Alice band in your hat or fascinator. What do you prefer?

[[nl]]6-Neem uw kleding of een staaltje van de stof mee als u gaat passen. Zo kan de perfecte kleur erbij gezocht worden. Het is ook leuk om schoenen, tas en hoed in een afwijkende kleur te kiezen.[[en]]6-Bring your outfit or a sample of the fabric, when you are shopping for a hat. This will help you to find the perfect colour. You can also match your shoes, clutch and hat in a different colour.

[[nl]]7-Kijk naar uw gezicht en postuur zodat er een mooie balans ontstaat in uw outfit. Hou ook rekening met het dragen van een bril. Kies dan voor een rand omhoog, uit het gezicht.[[en]]7-Look at your face and posture for a nice balance in your outfit.
When you are wearing glasses, choose an upturned brim away from your face.

[[nl]]8-Worden er veel foto’s gemaakt? Let er dan op dat de rand van uw hoed niet omlaag is vanwege schaduw op uw gezicht.
Anders zijn uw ogen niet zichtbaar op de foto’s.[[en]]8-Do they make a lot of pictures? Don’t choose a hat with a turned down brim because it will give a schadow on your face. And your eyes won’t be visible on the pictures.

[[nl]]Dit zijn de belangrijkste tips. Heeft u vragen, laat het ons weten. Graag adviseren we u in uw keuze voor een hoed.
Met 20 jaar ervaring weten we snel de juiste hoed voor u te vinden.[[en]]These are the most important tips. If you have any questions, please let us know. We would like to advice you in choosing your hat. With 20 years of experience we can quickly find the right hat for you.

Hoeden modellen

[[en]]RElated Posts[[nl]]vergelijkbare berichten

[[nl]]Adressen, tips en hoedennieuws.[[en]] Adresses, tips and hatnews