[[nl]]Over [[en]]About

Myra van de Korput

[[nl]]Als dochter in de derde generatie creatieve vrouwen was het voorspelbaar dat Myra ook deze eigenschap zou ontwikkelen. Haar oma had de leiding over een naaiatelier, de zus van haar oma was Modiste, haar moeder schilderde, dus was de interesse voor mode en kunst altijd al aanwezig.[[en]]As a daughter of the third generation of creative women, it was predictable that Myra would also develop this characteristic. Her grandmother was in charge of a sewing workshop, her grandmother's sister was Modiste, her mother painted, so interest in fashion and art was always present.

[[nl]]Na het uitproberen van diverse kunstvormen houdt Myra zich sinds 1999 intensief bezig met het ontwerpen van hoeden. In dit vak komt veel samen, van ruimtelijk vormen, kleurgebruik, het uitzoeken van mooie materialen tot het vormen van een draagbaar modieus ontwerp. Kenmerkend aan haar hoeden zijn de elegante, duidelijke vormen en lijnen. Zij heeft veel kennis opgedaan in binnen- en buitenland en inmiddels diverse prijzen gewonnen met haar hoeden. Haar drang naar vrij werk en de behoefte om meer creativiteit in het proces te brengen waren de aanleiding om  een nieuwe techniek te ontwikkelen. Hierbij worden hoeden en fascinators gevormd zonder het gebruik van een houten mal. Inmiddels is zij gespecialiseerd in deze vrije vorm sinamay randen.[[en]]After trying out various art forms, Myra has been intensively involved in designing hats since 1999. A lot comes together in this profession, from spatial forms, use of color, selecting beautiful materials to forming a wearable, fashionable design. Characteristic of her hats are the elegant, clear shapes and lines. She has gained a lot of knowledge at home and abroad and has since won various prizes with her hats. Her urge for free work and the need to bring more creativity into the process were the reason for developing a new technique. Hereby hats and fascinators are formed without the use of a wooden hatblock. She is now specialized in these free-form sinamay brims.

[[nl]]Regelmatig werkt ze mee aan modeshows, bruidsshows, hoedenshows, en kunstroutes, exposities in musea en luxe modezaken. Haar ontwerpen zijn o.a. te zien op Prinsjesdag, Royal Ascot, internationale wedstrijden en in publicaties in Nederlandse en Engelse tijdschriften.[[en]]Regulary she contributes to fashionshows, weddingshows, hatshows and Artroutes. Her hats are also shown in exhibitions in musea and luxery fashion boutiques. You can see her designs at Prinsjesdag, Royal Ascot, international contests and in publications in Dutch and English magazines.

[[nl]]Sinds 2007 heeft ze haar eigen studio in Barendrecht bij Rotterdam, waar ze haar hoeden ontwerpt en verkoopt. Hier worden ook de lessen en workshops hoeden maken gegeven aan cursisten en Kunstacademie-studenten.[[en]]Since 2007 she has her own studio in Barendrecht near Rotterdam, were she designs and sells her hats. She gives workshops and teaches all kind of students millinery techniques.

[[nl]]Voor alle fotoshoots bedanken we graag de volgende fotografen: Piet Radder, Walther Vlaanderen, Carolien Sikkenk, Bert Lichtenberg, Elly Stemerdink, Renata Dutree, Krister Evenhouse en Martin Smit.[[en]]Many thanks for all the photoshoots and the photographers: Piet Radder, Walther Vlaanderen, Carolien Sikkenk, Bert Lichtenberg, Elly Stemerdink, Renata Dutree, KristerEvenhouse and Martin Smit.