[[nl]]privacy- en cookieverklaring[[en]]privacy- and cookie statement

[[nl]]De algemene gegevens van Designhoeden Myra: Naam : Designhoeden Myra van de Korput, Adres : Dorpsstraat 189A, 2992 AA Barendrecht. Land : Nederland. KVK nr : 24367220 BTW nr : NL135210914B01 Tel.nr : +31-6-27208809 E-mailadres : myra@designhoeden.nl[[en]]

[[nl]]Toelichting[[en]]

[[nl]]Middels deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd hoe Designhoeden Myra uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Designhoeden Myra respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website. En gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie, alles wordt vertrouwelijk behandeld.[[en]]

[[nl]]Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Designhoeden Myra. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Designhoeden Myra.[[en]]

[[nl]]Persoonsgegevens die worden verwerkt[[en]]

[[nl]]De persoonsgegevens die binnen Designhoeden Myra worden verwerkt: voornaam, achternaam en E-mailadres

[[nl]]Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:[[nl]]Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
[[nl]]Adresgegevens (indien van toepassing)
[[nl]]Telefoonnummer (indien van toepassing)
[[nl]]Bankgegevens (indien van toepassing)[[en]]

[[nl]]Hoe komt Designhoeden Myra aan uw persoonsgegevens?

[[nl]]De persoonsgegevens die Designhoeden Myra verwerkt worden door u zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een dienst of product, door de inschrijving op een workshop of door gebruik van het contact formulier)op de website of doordat u gebruik maakt van de diensten van Designhoeden Myra.

[[nl]]Wat zijn de doelen van de verwerking van de persoonsgegevens?[[en]]

[[nl]]-Voor het eventueel versturen van nieuwsbrieven;
Als u zich heeft aangemeld of toestemming ervoor hebt gegeven, dan is het mogelijk dat u een
een e-mailnieuwsbrief ontvangt om komende evenementen aan te kondigen. Als u deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kunt u zich gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.[[en]]

[[nl]]-Om contact met u te kunnen opnemen; Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.[[en]]

[[nl]]-Voor het afhandelen van uw betaling; Wanneer u een product of dienst koopt via de website hebben we deze gegevens
nodig om de aankoop te kunnen verwerken.[[en]]

[[nl]]-Om goederen en diensten bij u af te leveren; Wanneer u een aankoop doet via de website van een tastbaar product dan worden uw persoonsgegevens gebruikt voor verzending.[[en]]

[[nl]]-U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken indien de webshop aanwezig is; We gebruiken uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot een persoonlijk account waar u toegang heeft tot bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis.[[en]]

[[nl]]-Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten;[[en]]

[[nl]]-Het verwerken van persoonsgegevens als Designhoeden Myra hiertoe wettelijk verplicht is.[[en]]

[[nl]]Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.[[en]]

[[nl]]Zaken automatisch geregeld[[en]]

[[nl]]Designhoeden Myra neemt besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Designhoeden Myra) tussen zit.[[en]]

[[nl]]Hoe lang Designhoeden Myra gegevens bewaart?[[en]]

[[nl]]Designhoeden Myra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.[[en]]

[[nl]]Als u een product/dienst bij Designhoeden Myra heeft afgenomen bewaren wij uw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.[[en]]

[[nl]]Delen met anderen[[en]]

[[nl]]Designhoeden Myra verkoopt uw gegevens niet aan derden. Designhoeden Myra verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.[[en]]

[[nl]]Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Designhoeden Myra, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Designhoeden Myra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.[[en]]

[[nl]]Met de volgende derden deelt Designhoeden Myra gegevens:[[en]]

[[nl]]1. Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen.
2. Facturatieprogramma – gebruikt bedrijfs-en/of persoonsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen.
3. Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Designhoeden Myra goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
4. E-mail automation programma – Voor de verwerking van inschrijving nieuwsbrief, aanmelden diensten en aanvragen. Hiervoor heeft het programma je naam en mailadres nodig. Adresgegevens zijn alleen nodig bij het afnemen van
een dienst.[[en]]

[[nl]]Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen[[en]]

[[nl]]U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door Designhoeden Myra in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar e-mail myra@designhoeden.nl

[[nl]]Designhoeden Myra zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek reageren.[[en]]

[[nl]]Bezwaar maken op verwerking[[en]]

[[nl]]U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Designhoeden Myra en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Designhoeden Myra een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.[[en]]

[[nl]]Recht op indienen klacht[[en]]

[[nl]]Designhoeden Myra wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat Designhoeden Myra niet voldoet aan de
privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit- persoonsgegevens/tip-ons[[en]]

[[nl]]Cookies[[en]]

[[nl]]Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Designhoeden Myra wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Designhoeden Myra hiermee de website en eventuele advertenties optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die Designhoeden Myra gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Daarnaast worden de cookies ingezet om advertentie campagnes verder te optimaliseren.[[en]]

[[nl]]Functionele en analytische cookies[[en]]

[[nl]]Designhoeden Myra maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Bij het eerste bezoek van de website www.designhoeden.nl wordt er toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies.[[en]]

[[nl]]Google Analytics[[en]]

[[nl]]Via de website van Designhoeden Myra wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Designhoeden Myra gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Designhoeden Myra heeft hier geen invloed op. Designhoeden Myra heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.[[en]]

[[nl]]De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.[[en]]

[[nl]]Advertentie cookies[[en]]

[[nl]]Designhoeden Myra gebruikt online advertenties om haar producten/diensten onder de aandacht te brengen. Dit doen we het liefst zo gericht mogelijk door u  geen onnodige advertenties te tonen. Designhoeden Myra kan hiervoor gebruik maken van Facebook Custom Audiences.[[en]]

[[nl]]Voor meer informatie over wat Facebook met opgeslagen data doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Facebook. designhoeden Myra heeft Facebook geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Facebookdiensten.[[en]]

[[nl]]Social media buttons[[en]]

[[nl]]Op de website van Designhoeden Myra zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Designhoeden Myra heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van het betreffende social mediakanaal om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.[[en]]

[[nl]]Beveiligen[[en]]

[[nl]]Designhoeden Myra neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.[[en]]

[[nl]]De website van Designhoeden Myra maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.[[en]]

[[nl]]Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Designhoeden Myra verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via emailadres myra@designhoeden.nl[[en]]

[[nl]]Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 24 nov 2019[[en]]